Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali s klikom na gumb "Se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Se strinjam Več o tem ...
Pravni poduk


SPLOŠNI POGOJI UPORABE ZA UPORABNIKE SPLETNIH STRANI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI
(v nadaljevanju: Splošni pogoji uporabe)


Spletno mesto NAJINA-POROKA želi zagotoviti spoštljivo in prijetno spletno mesto namenjeno vsem, ki se pripravljajo na poroko. Vsi obiskovalci so dobrodošli, da delijo svoje fotografije, mnenja, vprašnja in izkušnje. Registrirani uporabniki lahko sodelujejo pri objavi in komentiranju ter glasovanju, neregistrirani uporabniki imajo pravico spremljati in brati vse javno objavljene vsebine.
Sprejem splošnih pogojev uporabe
Neregistrirani uporabnik spletnega portala (v nadaljevanju: Uporabnik) je zavezan upoštevati te Splošne pogoje uporabe. Šteje se, da Uporabnik z obiskom spletnih strani spletnega portala sprejema te Splošne pogoje uporabe in se z le-temi strinja.
Registrirani uporabnik spletnega portala NAJINA-POROKA (v nadaljevanju: Uporabnik) je zavezan upoštevati te Splošne pogoje uporabe. Uporabnik z registracijo v spletni portal NAJINA-POROKA sprejema te Splošne pogoje uporabe in se z le-temi strinja.


NAJINA-POROKA


Portal NAJINA-POROKA je spletno mesto družbe Turbolenzza d.o.o., Ljubljanska cesta 19a, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: Turbolenzza d.o.o.), ki omogoča Uporabniku uporabo storitev in informacij spletnega portala NAJINA-POROKA.
Uporabnik lahko podatke, do katerih dostopa v okviru spletnega portala NAJINA-POROKA, uporablja le v osebne ter nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih, v spremenjeni ali nespremenjeni obliki je izrecno prepovedano.


Na spletnem portalu imajo registrirani uporabniki pravico objavljati svoje podatke in svoja mnenja. Za svoje vnose v portal se registrirani uporabniki zavezujejo:
- da imajo pravico javno objavljati njihovo vsebino;
- da razumejo vsebino in smisel pravil uporabe portala in pravil uporabe registriranih uporabnikov;
- da je z njihovo lastno objavo izraženo eksplicitno dovoljenje javne objave podatkov, fotografij, druge dokumentacije in lastnih osebnih podatkov v obsegu in na način, ki ga sami določajo;
- da bo z vnosom v portal vsebina javno objavljena, zatorej se avtor (oz. imetnik pravice – registrirani uporabnik) odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom zoper portal zaradi takšne javne objave;


Prepovedane vsebine
Prepovedane so vsebine z erotično ali pornografsko vsebino. Nadalje so prepovedane vsebine, ki so (ali so lahko ali so bile v preteklosti) predmet kaznivega dejanja ali odškodninskega zahtevka posameznika.
Oškodovani posameznik lahko o takšnih primerih obvesti uredništvo, ki bo v primernem roku ukrepalo okoliščinam primerno.
Omejitev odgovornosti


Turbolenzza d.o.o. posreduje podatke v vsebini, ki mu jih posredujejo avtorji in registrirani uporabniki. Turbolenzza d.o.o. ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost ali dostopnost do podatkov, objavljenih v spletnem portalu NAJINA-POROKAin ne prevzema odgovornosti za dejanja (nakupne ali prodajne odločitve), ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Turbolenzza d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov, v kolikor bo to v njegovi moči. Prav tako si bo Turbolenzza d.o.o. prizadeval storiti vse, kar je v njegovi moči, da bo storitev delovala tehnično brezhibno in Uporabniku prijazno.
Turbolenzza d.o.o. ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).
Turbolenzza d.o.o. Uporabniku priporoča, da se pred oddajo kakršnihkoli naročil posvetuje s svojim svetovalcem oziroma z ustreznim strokovnjakom zadevne stroke, ki bo o preverila in mu tudi posredovala podatke o posameznih elementih objavjenih na spletnem portalu.
Turbolenzza d.o.o. si hkrati pridržuje pravico, da spremeni te Splošne pogoje uporabe in/ali preneha z zagotavljanjem storitev spletnega portala NAJINA-POROKA, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobene odgovornosti za obnovo spletnega portala NAJINA-POROKA.
V primeru spremembe teh Splošnih pogojev uporabe spremenjeni Splošni pogoji uporabe zavezujejo Uporabnika s trenutkom objave le-teh na spletnem portalu NAJINA-POROKA. Turbolenzza d.o.o. Uporabniku priporoča, da redno spremlja spremembe teh Splošnih pogojev uporabe.
Zaščitne znamke in avtorske pravice


Vse znamke na spletnem mestu so zaščitene, če imetnik znamke ne določi drugače. To vključuje tudi logotipe in znake. Uporaba blagovnih znamk, vzorcev, patentov, avtorskih pravic je dovoljena le z izrecnim, pisnim in predhodnim dovoljenjem imetnika teh pravic in upravljalca portala.
Vsak od avtorjev je, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, lastnik posredovanih podatkov, kakor tudi intelektualne lastnine na le-teh. Podatki v spletnem portalu NAJINA-POROKA so bodisi izvirni ali izvedeni na osnovi podatkov (fotografij, dokumetov, izjav, certifikatov in drugih informacij v digitalni/elektronski obliki), ki jih Turbolenzza d.o.o. prejme od avtorjev. Turbolenzza d.o.o. si pridržuje pravico, da na vsak posredovan podatek doda svojo oznako (t.im. vodni žig oz. v primeru drugih oblik podatkov disclaimer), ki preprečuje neupravičeno uporabo teh podatkov. Uporabniki lahko taiste podatke predhodno že zaščitijo s svojimi oznakami.
Varovanje zasebnosti


Turbolenzza d.o.o. lahko uporabi Uporabnikov IP-naslov pri ugotavljanju težav s strežnikom ter ugotavljanju morebitnih zlorab spletnega portala NAJINA-POROKA. Turbolenzza d.o.o. informacij Uporabnika, pridobljenih v okviru uporabe spletnega portala NAJINA-POROKA ne uporablja v druge namene ter jih ne razkriva tretjim osebam. Spletna stran spletnega portala NAJINA-POROKAvsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Turbolenzza d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.
Uporaba podatkov ter varovanje zasebnosti


Turbolenzza d.o.o. zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke ter kontaktne informacije:
- uporabniško ime,
- geslo,
- Ime in priimek (po želji),
- elektronski naslov,
- telefonsko številko (po želji),
- naslov (po želji),
- datum registracije,
- število vnosov v portal,
- seznam posameznih vnosov (objav) v portal (vključno s fotografijami, izjavami, komentarji in drugimi informacijami v digitalni/elektronski obliki),
- druge podatke glede na želje in lastno iniciativo uporabnika.


Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih le-ta posreduje Turbolenzza d.o.o. in se v primeru spremembe le-teh zavezuje spremembe ustrezno sporočiti družbi Turbolenzza d.o.o., drugače bo izvrševanje njegovih pravic po teh pravilih oteženo ali onemogočeno (v primeru, da uporabnika ni mogoče identificirati in mu s tem priznati lastništvo oz. imetništvo pravic nad njegovimi objavami).


Turbolenzza d.o.o. bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in temi Splošnimi pogoji uporabe.
Uporabnik z registracijo v spletni portal NAJINA-POROKA izrecno soglaša, da Turbolenzza d.o.o. na posredovani e-naslov pošilja svoja obvestila, informacije in promocijske ponudbe ter ostale vsebine, namenjene neposrednemu trženju storitev. Uporabnik je seznanjen, da se od prejemanja navedenih vsebin lahko kadarkoli odjavi prek spletne strani http://WWW.NAJINA-POROKA.COM (kontaktni obrazec) ali preko poslanega email na info@najina-poroka.com.
 

Uporabnik je z registracijo v spletni portal NAJINA-POROKA seznanjen in soglaša s tem, da Turbolenzza d.o.o. uporablja in obdeluje Uporabnikov/e:
1. Kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov) in geslo z namenom:
• omogočanje zagotavljanja storitev spletnega portala NAJINA-POROKA Uporabniku;
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin
• v primeru, da Uporabnik to sam želi.


2. Uporabniško ime ter obdobje koriščenja podatkov storitve: za potrebe Poročila o uporabi, katerega ga je Turbolenzza d.o.o. upravičen napraviti vsak mesec, za namene statistične obdelave in tehničnih analiz.


3. IP-naslov: pri ugotavljanju težav s strežnikom ter ugotavljanju morebitnih zlorab spletnega portala NAJINA-POROKA.


4. Elektronski naslov (ter druge podatke): za namene pošiljanja obvestil, informacij ter tudi za namene neposrednega trženja.
 

Turbolenzza d.o.o. podatkov Uporabnika, pridobljenih v okviru storitev spletnega portala NAJINA-POROKAne uporablja v druge namene ter jih ne razkriva tretjim osebam. Turbolenzza d.o.o. lahko obdeluje podatke uporabnike tudi preko pogodnenih obdelovalcev, če zagotovi enako ali boljšo stopnjo varnosti, kot jo podatki uživajo pri upravljalcu teh podatkov in ob drugih pogojih, ki jih določa veljavna zakonodaja Republike Slovenije. Uporabnik je seznanjen, da so podatki lahko, za namene pogodbene obdelave podatko za namene in račun Turbolenzza d.o.o., posredovani znotraj držav EU ter tudi ZDA in R Hrvaške.
 

Uporabnik je seznanjen, da lahko kadarkoli od Turbolenzza d.o.o. pisno ali ustno na zapisnik zahteva:
• da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in kontaktne informacije;
• da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom;
• da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike Uporabnikovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.
Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da daje svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic v primeru odklonitve ter, da je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da Uporabniku:
• omogoči vpogled v (katalog zbirke ali zbirko) osebnih podatkov;
• potrdi ali se podatki v zvezi z Uporabnikom obdelujejo ali ne;
• omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na Uporabnika ter mu omogoči, da jih Uporabnik prepisuje ali kopira;
• posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na Uporabnika; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
• da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o Uporabniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in o metodi obdelave;
• da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mu pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov.
Spletni portal NAJINA-POROKA lahko vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Turbolenzza d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.


Oglaševanje
Oglaševanje je  prepovedano. Uredništvo spletnih strani lahko določi drugače, glede na posamezni primer uporabnika ali glede na sklenjeno sponzorsko pogodbo upravljalca spletnega portala.
Pri odločanju o dovoljenju ali zavrniti dovoljenja za oglaševalske vsebine ima upravljalec spletnega portala vse pravice pridržane, vključno s pravico onemogočiti določeno vsebino brez obrazložitve. PRIKRITO OGLAŠEVANJE IN OGLAŠEVANJE PREKO ZASEBNIH SPOROČIL VSEH PONUDNIKOV STORITEV JE STROGO PREPOVEDANO. V primeru, da ponudnik oglašuje na portalu brez plačila se le to smatra kot  naročeno oglaševanje v višini 500 eur + ddv.

Z potrditvijo registracije se oglaševalec brezpogojno strinja z pogoji oglaševanja.

Oglaševalci plačajo oglaševanje z avansnim računom, prejmejo pa tudi originalni račun, v katerem je zabeleženo, da je bilo plačilo izvedeno po avansnem računu.

Oglaševalci morajo kupljene in plačane storitve (letni vpis med ponudnike, prikazovanje bannerjev, objavo v e-novicah) izkoristiti najkasneje v roku treh mesecev po plačilu. Po preteku treh mesecev podjetje Turbolenzza d.o.o. ni več dolžno objaviti reklamnih materialov. Izjema so promocijski članki, za katere je rok koriščenja 6 mesecev.


Komentiranje
Registrirani uporabniki imajo pravico objavljati svoje komentarje na določeno tematiko. Upravljalec ima pravico kadarkoli trajno ali začasno onemogočiti ali izbrisati vsebine, ki jih posreduje uporabnik, brez obrazložitve svoje odločitve. Upravljalec lahko, kadar meni, da je to potrebno, opozori uporabnika, da naj s svojim ravnanjem ali izjavami preneha.
Kakršnokoli spobdujanje sovražnega govora, rasne nestrpnosti ali nagovarjanja h kaznivem dejanju je strogo prepovedano in bo najstrožje sankcionirano.
Upravljalec spletnega portala lahko v posameznem primeru presodi, ali bo onemogočil dostop posameznemu uporabniku, ki krši pravila uporabe ali ne spoštuje opomina upravljalca. V izjemnih primerih lahko upravljalec onemogoči dostop uporabniku in izbriše njegovo vsebino tudi brez vnaprejšnjega opomina, če presodi (ob upoštevanju uredniške svobode) da je glede na posamičen primer to potrebno.
Upravljalec spletnega portala v nikakršnem pomeni ni odgovoren za vsebino ali verodostojnost komentarjev, za kar so izključno odgovorni uporabniki – avtorji besedila.

Portal NAJINA-POROKA je dosegljiv iz naslednjih domen:

www.najina-poroka.com
www.najina-poroka.net
www.najnevesta.com
www.najporoka.com
www.najporoka.info
www.najporoka.net
www.najporoka.org
www.porocni-portal.com
www.porocni-portal.si
www.sanjskaporoka.com
www.porocni-portal.net
 

Splošni pogoji veljajo za vse domene enako.


Te splošni pogoji uporabe veljajo od 01.03.2010, pa do preklica oz. spremembe.


Kamnik, 01.03.2010

 

Največkrat iskane besede na portalu najina-poroka.com:
Poročne obleke, poroka, poroka v naravi, organizacija poroke, načrtovanje poroke, poročne torte, zaroka, zaročni prstani, poročni prstani, poročna vabila, poročni šopek, poročno cvetje, poročne pričeske, poročne frizure, poročne pesmi, poročna dekoracija, poročni šopki, želimo.si, glasba na poroki, poročni program, poročno darilo, poročni nakit, poročne ideje, poročne barve, poročne strani, slike porok, obleke za poročne priče, poročni proračun, dj, animator, poročni bend, poročna fotografija, poročne slike, nevesta, ženin, civilni obred, cerkvena poroka, civilna poroka, prevoz na poroki, fantovščina, dekliščina, poroka v šotoru, najem šotora, poročno potovanje, poročna priča, poročni saloni, poročni makeup, poročno ličenje